Javne konsultacije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (pdf)  

Svrha propisa:

U članu 12. Odluke o principima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 30/13) propisano je da Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, kao i sve izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, donosi rukovodilac organa uprave, uz prethodnu saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, osim u slučajevima kada je posebnim zakonom ili drugim propisom postupak donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uređen drugačije. 

Osnovni razlog za donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji je sadržan u činjenici povećanog obima poslova i zadataka Instituta, ali i specifičnosti u posebnim postupcima koji se vode pred Institutom koji zbog složenosti postupaka zahtijevaju veći stepen samostalnosti u radu, te da bi se isti blagovremeno izvršili potrebno je povećati broj izvršilaca u kategorijama radnih mjesta koji nose sa sobom povećan obim odgovornosti i samostalnosti u radu. 

Postupak javnih konsultacija otvoren je na aplikaciji eKonsultacije do 13.3.2021.