Malezija pristupila sistemu TMview

Od 12. decembra 2016. godine, Zavod za intelektualno vlasništvo Malezije (MyIPO) omogućio je pristup podacima o svojim žigovima pomoću TMview alata za pretraživanje.

MyIPO je prvo pristupio TMview ASEAN alatu za pretraživanje koji su razvili zavodi za intelektualno vlasništvo zemalja članica ASEAN-a uz pomoć Projekta EU-ASEAN-a za zaštitu prava intelektualnog vlasništva (ECAP III Phase II) kojim upravlja EUIPO.

Odluka MyIPO-a da pristupi sistemu TMview je rezultat programa međunarodne saradnje kojim rukovodi Ured Evropske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u saradnji s međunarodnim partnerima.

Posljednjim proširenjem sistema TMview, ukupan broj zavoda koji učestvuju u njemu je porastao na 56, dok uz dodatih skoro 750.000 žigova iz Malezije, sistem TMview danas pruža informacije i pristup do više od 41 milion žigova.

Od uvođenja sistema TMview 13. aprila 2010., obavljeno je skoro 26 miliona pretraživanja iz 155 različitih zemalja, s korisnicima iz Španije, Njemačke i Italije kao najčešćim posjetiocima.

Više informacija možete pročitati na www.tmview.org