Obavijest: Stupanje na snagu jedanaestog izdanja Ničanske klasifikacije

 

WIPO

SVJETSKA ORGANIZACIJA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

OBAVIJEST Br. 29/2016

Madridski sporazum i Protokol o međunarodnoj registraciji žigova 

Stupanje na snagu jedanaestog izdanja Ničanske klasifikacije

1. Novo izdanje Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga u svrhu registracije žigova (Ničanska klasifikacija) stupa na snagu 1. januara 2017. Novo izdanje će biti dostupno na web stranici Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), na sljedećoj adresi: http://www.wipo.int/classifications/nice/en/.

2. Jedanaesto izdanje sadrži brojne promjene u odnosu na prethodno izdanje. Svrha ove obavijesti je da informiše Urede Ugovornih stranki Madridske unije, kao i podnosioce prijava i nosioce žigova, o praksi po kojoj će Međunarodni ured WIPO-a postupati prilikom ispitivanja prijava za međunarodnu registraciju koje budu podnesene tokom tranzicije u jedanaesto izdanje Ničanske klasifikacije.

3. Međunarodni ured WIPO-a će primjenjivati jedanaesto izdanje Ničanske klasifikacije na sve prijave za međunarodnu registraciju koje Ured porijekla primi na dan 1. januar 2017. ili poslije.

4. U skladu sa svojom stalnom praksom, Međunarodni ured WIPO-a neće reklasificirati, prema jedanaestom izdanju Ničanske klasifikacije, listu proizvoda i usluga međunarodnih registracija koje poslije 31. decembra 2016. budu predmet obnove, naknadne naznake (dezignacije) ili neke druge promjene koja utječe na spomenutu listu.

5. Nadalje, u skladu s preporukom Komiteta eksperata Ničanske unije, datoj na 26. sjednici održanoj u aprilu 2016., za sve međunarodne registracije, za koje je lista proizvoda i usluga klasificirana prema jedanaestom izdanju Ničanske klasifikacije, Međunarodni ured WIPO-a će umetnuti kraticu „NCL(11-2017)“ pored liste proizvoda i usluga u obavijestima koje šalje naznačenim Ugovornim strankama, certifikatima o registraciji i publikacijama.

6. Madrid Goods and Services Manager (MGS) (dostupan na: http://www.wipo.int/mgs/) biće ažuriran i u njemu će biti prikazane sve promjene uvedene jedanaestim izdanjem Ničanske klasifikacije.

 24. oktobar 2016.