Potpisan sporazum o saradnji između Instituta za IV BiH i Instituta za patente Turske

 

ŽENEVA, 11. oktobra 2016. - U sklopu 56. redovne godišnje skupštine zemalja članica Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), koja se održava u Ženevi od 3. do 11. oktobra 2016., direktor Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Josip Merdžo i predsjednik Instituta za patente Republike Turske prof. dr. Asan Habip potpisali su Memorandum o razumijevanju koji se odnosi na saradnju ove dvije državne institucije u pogledu unaprjeđenja sistema intelektualnog vlasništva, te saradnju u oblasti obrade i ispitivanja patentnih zahtjeva. 

Nakon što je dokument prošao proceduru u Predsjedništvu BiH, iskorištena je prilika da se tokom Generalne skupštine Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo održi bilateralni sastanak tokom kojeg je naglašena dosadašnja uspješna saradnja ova dva instituta što je rezultiralo potpisivanjem ovog sporazuma.

Značaj ovog sporazuma je tim veći ako se ima u vidu da je turski patentni Institut, upravo na ovogodišnjem zasjedanju Generalne skupštine WIPO-a temeljem odluke Skupštine PCT unije, dobio status organa za 'međunarodni rešerš' tj. za međunarodno pretraživanje stanja tehnike i fakultativnu ocjenu novosti i inventivnog nivoa pronalaska. 

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su Jovan Šarac, zamjenik direktora i ambasadorica Lucija Ljubić Lepine, voditeljica Misije BiH pri UN-u u Ženevi.