Vijest za korisnike Madridskog sistema

 

Mogućnost da se razjasni obim međunarodne registracije u kojoj je naznačena Evropska unija

Ako ste nosilac međunarodne registracije u kojoj je naznačena Evropska unija, koja je počela da važi prije 22. juna 2012., i ako ste upotrijebili naslov iz Ničanske klasifikacije za definisanje obima zaštite, u vašem interesu je da razmislite o mogućnosti da razjasnite obim zaštite pred Uredom za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu (Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)). Vaša odluka da ne iskoristite ovu priliku može značiti da će vaš obim zaštite u Evropskoj uniji biti ograničen na bukvalno značenje samo naslova iz Ničanske klasifikacije.

U skladu s odredbama člana 28. stav 8. Uredbe o žigu Evropske unije (European Union Trade Mark Regulation (EUTMR)), zaključno s 24. septembrom 2016. možete navesti proizvode i usluge koji nisu obuhvaćeni bukvalnim značenjem naslova klasa Ničanske klasifikacije putem izjave koju dostavljate OHIM-u.

Kako se dostavlja izjava?

Izjava se dostavlja direktno OHIM-u, na jeziku međunarodne prijave, na obrascu Recordal Application Form. Načini dostavljanja izjave detaljno su objašnjeni u Communication No.1/2016 of the President of OHIM (Saopštenje predsjednika OHIM-a br. 1/2016, (u daljem tekstu Saopštenje)). Izjave se ne smiju dostavljati WIPO-u.

Koji je rok za dostavljanje izjave?

Izjavu morate dostaviti u razdoblju od 23. marta do 24. septembra 2016.

Da li će WIPO objaviti informaciju o izjavi?

Ako OHIM utvrdi da je izjava u skladu sa zahtjevima člana 28. stav 8. EUTMR-a i Saopštenjem, uputiće WIPO-u izjavu o svakoj predmetnoj međunarodnoj registraciji. WIPO će potom objaviti sve važne informacije u informacijskim proizvodima koji se odnose na Madridski sistem, uključujući WIPO Gazette of International Marks (Službeni glasnik WIPO-a o međunarodnim žigovima) i bazu podataka ROMARIN.  

Imate još neka pitanja?