Obilježavanje Svjetskog dana intelektualnog vlasništva

 

Mostar, 24. aprila 2023. - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, u saradnji sa projektom „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u BiH“ kojeg finansira Europska unija, organizira konferenciju povodom obilježavanja Svjetskog dana intelektualnog vlasništva.

Konferencija će se održati dana 26. aprila 2023. godine, sa početkom u 10.30 sati u Mostaru, hotel „Mostar“, a na istoj će biti predstavljeni koncepti intelektualnog vlasništva u BiH, sa posebnim fokusom na temu „Žena i intelektualno vlasništvo: Unapređenje inovacija i kreativnosti“.

Tokom konferencije biće dodijeljene i ovogodišnje nagrade koje dodjeljuje Institut za intelektualno vlasništvo BiH u saradnji sa projektom „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u BiH“.

Svjetski dan intelektualnog vlasništva predstavlja priliku za sticanje više informacija i znanja kako intelektualno vlasništvo utiče na razvoj privrede i povećanje prihoda kroz jačanje inovativnosti i razvoj kreativnih industrija, te općenito na stvaranje povoljnijih uslova za život i rad.