Rezultati konkursa „Žena i intelektualno vlasništvo: Unapređenje inovacija i kreativnosti“

 

Povodom obilježavanja Svjetskog dana intelektualnog vlasništva, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, u saradnji sa projektom „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva“ kojeg finansira Europska unija, proveo je javni konkurs za vizuelni i/ili tekstualni prikaz teme „Žena i intelektualno vlasništvo: Unapređenje inovacija i kreativnosti“.

Komisija za ocjenu radova sastavljena od uposlenika Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine izabrala je dobitnike predviđenih nagrada i to:

1. „Utišani glas“ (autor Berina Ibrić);

2. „Žena ženi“ (autor Karla Kevo);

3. „Ženski akt od intelektualne refleksije do intuitivne spoznaje“ (autor Sara Čilić).

Nagrade će biti uručene na događaju obilјežavanja Svjetskog dana intelektualnog vlasništva 26. aprila 2023. u Mostaru.

Zahvaljujemo svima koji su se prijavili na konkurs i prepoznali važnost uloge koju prava intelektualnog vlasništva imaju u poticanju inovacija i kreativnosti.