Nova publikacija WIPO-a fokusirana na prilagođavanje klimatskim promjenama

 

Mostar, 14. novembra 2022. – Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) objavila je prvo izdanje svoje „Knjige zelene tehnologije“ sa fokusom na prilagođavanje klimatskim promjenama – stavljajući ove mjere u jednak položaj sa mjerama ublažavanja klimatskih promjena.

Objavljena na Konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP 27) u Egiptu 2022., publikacija tematizira tehnologije prilagođavanja klimatskim promjenama koje imaju za cilj smanjiti ranjivost i povećati otpornost na klimatske uticaje, posebno u zemljama u razvoju, gdje su efekti najjači.

Jedan od ključnih nalaza „Knjige zelene tehnologije“ je da je ulaganje u prilagođavanje klimatskim promjenama dugo bilo u drugom planu u odnosu na ublažavanje (napori da se zaustavi proces globalne klimatske promjene), ali za mnoge nacije – posebno zemlje u razvoju – rješenja za prilagođavanje i ulaganja daju najveći neposredni efekat.

Prvo izdanje Knjige zelene tehnologije fokusirano je na tri područja u kojima je rješavanje klimatskih uticaja posebno hitno: poljoprivreda i šumarstvo, voda i obalna područja te gradovi. To je praktični vodič koji prikazuje 200 trenutno dostupnih, kao i vrhunske tehnologije koje su još u razvoju.

Knjiga zelene tehnologije nastala je u saradnji sa Centrom i mrežom za klimatsku tehnologiju (CTCN) i  Egipatskom akademijom za naučno istraživanje i tehnologiju (ASTR). Nadovezuje se na rad platforme WIPO GREEN, koja povezuje pružaoce zelene tehnologije iz cijelog svijeta sa ljudima koji traže ekološki prihvatljiva rješenja, objavio je WIPO.