Delegacija Instituta boravila u studijskoj posjeti Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije

 

Mostar, 10. oktobra 2022. – Delegacija Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, u sastavu direktor Josip Merdžo, zamjenica direktora Ljubica Kozić i petero zaposlenih iz Instituta na poslovima u vezi sa različitim pravima industrijskog vlasništva, boravila je od 3. do 6. oktobra u studijskoj posjeti Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Cilј posjete bio je razmjena i prenos iskustava u vezi sa uslugama koje pruža Zavod za intelektualnu svojinu. Drugog i trećeg dana posjete, tokom sastanaka na razini rukovodilaca ove dvije institucije, direktor Zavoda Vladimir Marić i rukovodioci organizacionih jedinica govorili su o nadležnostima Zavoda, uslugama Centra za edukaciju i informisanje, kao i o načinima održavanja mreže s partnerskim institucijama, funkcionisanju Koordinacionog tijela, autorskom pravu i nadzoru nad kolektivnim organizacijama za ostvarivanje autorskog prava.

Paralelno sa sastancima, tokom četiri dana, službenici Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, raspoređeni na različitim poslovima u području patenata, žigova i industrijskog dizajna, prošli su obuku za izvođenje usluge Dijagnostike intelektualnog vlasništva počevši od pripreme do samog izvođenja usluge, a posjetili su i različite organizacione jedinice u Zavodu gdje im je prezentovan opis poslova u postupcima za priznanje prava industrijskog vlasništva.

Takođe, prenesena su iskustva o načinima komunikacije sa institucijama za podršku privredi, sa malim i srednjim preduzećima, univerzitetima i drugim institucijama, prema kojima trebaju biti usmjerene aktivnosti edukacije i informisanja. Tri predstavnika Instituta obišla su sa zaposlenima iz Zavoda dva preduzeća u svrhu obuke za izvođenje usluge Dijagnostike, objavio je Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije.