Održana druga sjednica Međuresornog tijela za saradnju u području sticanja i provođenja prava intelektualnog vlasništva u BiH

 

Mostar, 29. aprila 2022. – Održana je druga sjednica Međuresornog tijela za saradnju u području sticanja i provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini (MTS).

Sjednica je održana online, korištenjem aplikacije za video-konferencije.

Prema Strategiji provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini 2018. - 2022. godina, MTS je koordinacijsko tijelo sastavljeno od predstavnika institucija nadležnih za provođenje prava intelektualnog vlasništva na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, te predstavnika Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine kao institucije koja je nadležna za obavljanje stručnih i upravnih poslova u području intelektualnog vlasništva.

Ovom sjednicom MTS predsjedavala je predstavnica Uprave za indirektno oporezivanje Zagorka Gojković, kao predsjedateljica ovog tijela, a na sjednici je prema predloženom dnevnom redu, između ostalog, usvojen Poslovnik o radu MTS, te razmotren i usvojen Akcijski plan za provođenje mjera iz Strategije provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini 2018. - 2022. godina. Sve odluke su usvojene konsenzusom.

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici predstavljao je direktor Josip Merdžo, član MTS-a ispred Instituta.

Održavanje ove sjednice i usvajanje navedenih dokumenata predstavlja doprinos jačanju međuinstitucionalne saradnje kroz iniciranje i koordiniranje aktivnostima u području sticanja i provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini.