Obavještenje o stručnom ispitu za predstavnike za zaštitu industrijskog vlasništva

 

Mostar, 14. oktobra 2020. - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine objavljuje da će se pismeni i usmeni dio stručnog ispita za predstavnike za zaštitu industrijskog vlasništva, odnosno, ispit za patentnog predstavnika i predstavnika za žigove održati u Mostaru, dana 17.12.2020. godine, s početkom u 09:00 sati.

Pozivaju se zainteresirane osobe da zaključno s 26.10.2020. godine podnesu prijave za polaganje stručnog ispita Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, Kneza Domagoja bb, 88000 Mostar.

Prijava za polaganje stručnog ispita dostavlja se u pisanom obliku i mora sadržavati: ime i prezime, zanimanje i adresu podnosioca prijave (poželjno dostaviti kontakt telefon, telefaks, ili e-mail) i JMBG podnosioca, dokaz o završenom fakultetu (ovjerena kopija diplome), naznaku stručnog ispita za koji se podnosi prijava (ispit za patentnog predstavnika ili predstavnika za žigove).

Za polaganje stručnog ispita podnosilac prijave plaća administrativnu taksu u iznosu od 200,00 KM i naknadu posebnih troškova postupka u iznosu od 400,00 KM. Dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se najkasnije do pristupanja polaganju ispita. Instrukciju o načinu uplate administrativne takse i posebnih troškova postupka podnosiocu prijave dostavlja Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Stručni ispit za predstavnike za zaštitu industrijskog vlasništva provodi se u skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za predstavnike za zaštitu industrijskog vlasništva („Službeni glasnik BiH“, br. 22/11, 14/13, 36/16 i 12/20), a Pravilnik je dostupan na internet stranici Instituta: www.ipr.gov.ba.