Predstavnici Instituta učestvovali na regionalnom sastanku sa EUIPO-m

 

Mostar, 23. septembra 2020. - Predstavnici Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, direktor Josip Merdžo, zamjenica direktora Ljubica Kozić i stručna savjetnica za europske integracije i međunarodnu saradnju Vesna Vuletić Bebek, učestvovali su na zajedničkom on line sastanku na visokom nivou koji je od strane Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) organiziran za predstavnike ureda za intelektualno vlasništvo sa područja zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija).

Na početku sastanka izvršni direktor EUIPO-a gospodin Christian Archambeau predstavio je najnovije aktivnosti EUIPO-a od značaja za zemlje iz regije koje nisu članice Europske unije. 

Direktor Instituta informirao je prisutne predstavnike EUIPO-a o uspješnoj bilateralnoj saradnji Instituta sa EUIPO-m koja je ostvarena u proteklom periodu od održavanja prošlog sastanka na visokom nivou, te iznio prijedloge za bilateralnu saradnju u narednom periodu.

Izvršni direktor EUIPO-a gospodin Christian Archambeau je izrazio zahvalnost za aktivno učestvovanje na ovom sastanku, te naglasio spremnost EUIPO-a na podršku planiranim aktivnostima Instituta vezanim za bilateralnu saradnju.