Kuba pristupila sistemima TMview i DesignView

 

Od 9. decembra 2019. Kubanski ured za industrijsko vlasništvo (OCPI) omogućio je pristup podacima o svojim žigovima i dizajnu putem alata za pretraživanje TMview i DesignView.

Uz OCPI, sistem TMview sada sadrži podatke iz ukupno 72 ureda, a sistem DesignView sadrži podatke iz ukupno 71 ureda.

Uz više od 50.000 žigova pridodanih iz OCPI-a, TMview pruža informacije i pristup do ukupno više od 55,7 miliona žigova. DesignView sadrži više od 14,8 miliona dizajna, uključujući gotovo 1.400 dizajna iz OCPI-a.

Od uvođenja sistema TMview 13. aprila 2010. obavljeno je više od 64,1 miliona pretraživanja iz 169 različitih zemalja, sa korisnicima iz Španije, Kine i Njemačke kao najčešćim posjetiocima. Što se tiče sistema DesignView, on je pokrenut 19. novembra 2012. i od tada je obavljeno više od 5,1 miliona pretraživanja iz 163 različite zemlje, sa korisnicima iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i Kine kao najčešćim posjetiocima.

Integracija OCPI-a u sisteme TMview i DesignView konkretan je rezultat programa Ključa Latinske Amerike za intelektualno vlasništvo kojim upravlja Europska komisija, a provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

Više o tome možete saznati na www.tmdn.org i www.ipkey.eu.